GÓI CHĂM SÓC, BẢO DƯỠNG SÂN VƯỜN | GOLDEN

" GÓI CHĂM SÓC, BẢO DƯỠNG SÂN VƯỜN | GOLDEN "   Đối với việc thi công cây xanh, sân vườn việc bảo hành, chăm sóc, thay thế rất quan trọng. Để được những loại cây xanh lá, khỏe mạnh, phát triển tốt thì việc chăm sóc chúng là điều quan trọng nhất. Mỗi nhà thầu thi công phải đảm bảo duy trì cây xanh thường xuyên.

 

  Đối với cây 

Bóng Mát

 - Bảo hành cây bóng mát trong vòng 6 tháng, chết 1 đổi 1 trong hoặc đối với những loại cây    

đặc thù thì thay thế cây tương tự.

 - Trong quá trình bảo hành thì nhà thầu chủ đông chăm sóc, theo dõi, tưới tắm cây.

 - Sau khi kết thúc bảo hành nhà thầu làm biên bản bàn giao cho chủ đầu tư với số lượng cây đúng 

theo yêu câu, chất lượng đảm bảo.

  Đối với cây 

Bụi, Thảm

- Bảo hành cây bụi, thảm, đường viền trong vòng 3 tháng, chết 1 đổi 1 trong hoặc đối với những loại cây    

đặc thù thì thay thế cây tương tự.

 - Trong quá trình bảo hành thì nhà thầu chủ đông chăm sóc, theo dõi, tưới tắm cây.

 - Sau khi kết thúc bảo hành nhà thầu làm biên bản bàn giao cho chủ đầu tư với số lượng cây đúng 

theo yêu câu, chất lượng đảm bảo.

Đối với 

phụ kiện

Sân vườn

- Đối với những gói phụ kiện sân vườn bao gồm như : hệ thống đèn sân vườn, Hệ thống hồ koi, hệ thống tiểu cảnh

Nhà thầu sẽ bảo hành trong vòng 6 tháng để đảm bảo hệ thống vận hành tốt đủ điều kiện bàn giao.

10:10:55 - 02/03/2020

Bài viết khác